VARŽŲ MATAVIMAI

  • Įvadinių kabelių varžų matavimai.
  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai.
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai.
  • Įžeminimo kontūro varžos matavimai.
  • Grandinė „fazė-nulis“ varžų matavimai.
  • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.
  • Varžų matavimai atliekami sertifikuotais prietaisais.
  • Atliekame elektros tinklo techninės būklės įvertinimą, bei išrašome reikalingus protokolus.

          Pagal elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis , patvirtintomis LR ūkio ministro 2016 m. Spalio 26 d. Įsakymu Nr. 1-281, visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti nustatytu periodiškumu varžų matavimus.

  • Juridiniai ir privatūs asmenys, ketinantys tapti nauju AB „ESO“ vartotoju, priduodantys naujus arba seniau pastatytus objektus valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI), didinat esamą galingumą-privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos , bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus.
  • Priešgaisrinės saugos inspektoriui pareikalavus, juridiniai ir privatūs asmenys privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus ir pateikti galiojančius įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus